רפואה על פי הקבלה

לפי הקבלה , האנרגיה האלוקית המגיעה לגוף עוברת במערכת הספירות ומקבלת ביטוי בכל ספירה.

כאשר ספירה מסוימת לא מקבלת אנרגיה – מתעמעם האור והאיבר הפיזי נפגע.

על פי הרפואה הקבלית יש לחזק את הספירה על ידי הקרנת צבע והדמית אות של אותה ספירה או על ידי מדיטציה של שמות קודש.

רפואה קבלה