מודעות עצמית

מודעות עצמית באמצעות הגוף
זו שיטה שפיתחה אירית רושין מתוך עבודה עצמית.
זוהי טכניקה שפועלת על הרגשות באמצעות הגוף ולא באמצעות המחשבה.

הגוף מעביר לראש מידע רגשי, דרך ההתנסות והחוויה  הגופנית.
העבודה כוללת קול, תנועה, מגע, נשימה , דמיון מודרך.
באופן זה ניתן  לזהות בעיות שמעכבות אותנו בחיים ולהשתחרר מהם.